top of page

Jeg er født i 1964 og blev autoriseret som psykolog i 2006 af Psykolognævnet og Velfærdsministeriet.
Siden er jeg blevet specialist i psykoterapi og klinisk psykologi i 2014.
Jeg er uddannet inden for både kognitivt, psykodynamisk og eksistentielt grundlag. Jeg arbejder eklektisk, hvilket vil sige, at jeg bruger de forskellige psykologiske teorier, der måtte være relevante i forhold til den konkrete problemstilling.

Siden 2008 har jeg haft privat praksis og har bred erfaring med at arbejde med individuel terapi (voksne og unge) samt par- og familieterapi. Jeg lægger stor vægt på at skabe en god og tillidsfuld relation, hvor du kan føle dig mødt og tryg nok til at åbne op og tale om dig selv og dine problem-stillinger. Tillid er en grundlæggende forudsætning i enhver psykolog/klient-relation, og derfor møder jeg mine klienter respektfuldt og anerkendende og er lyttende i forhold til det, der er vigtigt for den enkelte.
 

Jeg deltager løbende i kurser og supervision, ligesom jeg efteruddanner mig for at sikre faglig, professionel og personlig udvikling.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og Dansk Psykotraumatologisk Selskab 2015. Jeg samarbejder med øvrige psykolognetværk og kommuner.
 

bottom of page