top of page

Samtaler med en psykolog kan være både indsigtsfulde og udviklende.
De kan hjælpe dig til at forstå dine tanker, følelser, relationer og måder at reagere på. Vi oplever alle igennem livet, at vi fra tid til anden får behov for at ændre på situationer og relationer omkring os.


Nogle ændringer er tydelige for os og måske lette at gennemføre, mens andre er mere komplicerede og utydelige og dermed vanskeligere både at forstå og at realisere. Her har vi behov for at arbejde med indsigt og erkendelse, så vi bedre kan forstå os selv, men så vi også bedre kan forstå andre. Dette bliver vigtigt og relevant for at kunne skabe og motivere ændringerne.

De fleste af os reagerer på bestemte måder i bestemte situationer, fordi det er sådan, vi engang har lært det. Det er imidlertid langt fra sikkert, at det også er den mest konstruktive måde at reagere på i en given situation. 
Den professionelle samtale medvirker derfor til, at du får en bedre forståelse for det, der kan ændres, samtidig med at den giver dig redskaber, som gør det muligt for dig at skabe de væsentlige forandringer på den mest hensigtsmæssige måde.


Samtaler med en psykolog betyder endvidere, at du både anerkendes og støttes i din proces.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page